Asiakas tietää joskus paremmin

Usein info- ja mainosnäyttöjen hyötyinä nähdään korkeampi huomioarvo, kellonajan mukaan tehtävä mainostaminen tai modernimpi ilme. Tämäkin on totta, mutta liikenneasemien info- ja mainosnäytöt ovat myös osa liiketoimintastrategiaa.

Näyttöjen toimittajan ja asiakkaan pitäisi miettiä mainosnäyttöjen hyötyjä yhdessä. Mutta usein asiakkaan kanssa keskustellessa esiin nousee hyvinkin tarkkaan mietittyjä suunnitelmia, jotka perustuvat asiakkaan pitkäaikaiseen kokemukseen. Tämä ns. oman alan tuntemus ja kokemuksen merkitys kuitenkin jää taka-alalle.

Kuunnellen ja keskustellen

Erään asiakkaan kanssa olimme keskustelleet näyttöjen asentamisesta liikenneasemalle remontin yhteydessä jo useaan otteeseen. Olin kertonut asiakkaalle kaikki mahdolliset myyntiargumentit mutta asiakas ei tuntunut reagoivan konkreettisiin hyötyihin. Ajatus tuntui pikemminkin olevan ”ihan kiva kun laitetaan”-tyylinen.

Asiakas toivoi näytöille omasta mielestäni outoa asettelua, jota en kokenut kovin esteettiseksi tai käytännölliseksi. Mieleeni tuli kyseenalaistaa asiakkaan idea, mutta kun mietin hänen työvuosien määrää, päätin antaa asian olla ja etenimme asiakkaan idean mukaisesti.

Hieman ennen asennusta soitin asiakkaalle ja kyselin yleisesti remontin etenemistä. Aloimme keskustella enemmän tiskien asettelusta ja asiakasvirroista ja silloin tuli viimein esille asiakkaan päällimmäinen tarkoitus aseman uudistuksessa. Asemalla oli nimittäin jo pitkään ollut ongelmana asiakkaiden nopea kierrättäminen linjastosta kassalle ja kassalta pöytiin aterioimaan. Koko uudistus oli nyt toteutettu asiakasvirtojen parempaa hallintaa ja läpivientiä ajatellen.

Näyttöjen rooli oli uudistuksessa tärkeä, koska niillä on hyvä huomioarvo. Näytöt ovat kirkkaampia ja näyttävämpiä kuin perinteiset valomainokset, ja tällöin asiakkaan katse eksyy niihin paljon helpommin. Kun asiakkaille voidaan tämän lisäksi vielä viestiä tarkasti tiettyä sisältöä tiettyyn aikaan, asiakasvirran hallinta on huomattavan tehokasta.

Monesti asiakkaalla voi olla valtava määrä tietoa, jota kumppaniyritys ei ole edes osannut ajatella. Siksi meidän tulisikin miettiä yhdessä ”isoa kuvaa” ja huomioida ratkaisun kaikki aspektit. Tällä tavoin aitoja tarpeita palvellaan paremmin.

Myyjä ei saa jäädä kierimään omaan erinomaisuuteensa sen jälkeen, kun asiakas on hankkinut digital signage – järjestelmän kymmenien myyntiargumenttien jälkeen. Siinä saattaa nimittäin asiakkaan todellinen hankintamotiivi jäädä pimentoon.

Terveisin,

Tatu