Skip to main content Skip to search

Case

Finavia ja Helsinki-Vantaan pysäköintialueet

Esittely

Lentoasemayhtiö Finavian tavoitteena on tehdä matkustamisesta sujuvaa ja mutkatonta. Helsinki-Vantaan lentoasema on merkittävä kauko- ja vaihtoliikenteen solmukohta. Se on saanut palvelutasostaan useita kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia. Helsinki-Vantaan lentoaseman läpi kulkee kymmeniä tuhansia ihmisiä päivässä. Finavian tavoitteena on tarjota matkustajille poikkeuksellisen hyvä asiakaskokemus. Digitaaliset ratkaisut ovat keskeisiä palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Helsinki-Vantaan terminaali 2:n uusi pääsisäänkäynti avattiin joulukuussa 2021. ZetaDisplay toimitti uudistettuun terminaaliin info- ja opastetauluja sekä tuotti yhteistyössä Finavian kanssa pysäköintialueiden näyttöjen sisällönohjaukseen automaation, joka mahdollistaa lentoaseman asiakkaille entistä sujuvamman pysäköintikokemuksen.

Haasteet

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on ollut käynnissä sen historian mittavin laajennushanke. Finavian jätti-investoinnin tavoitteena on kehittää lentoaseman palveluita ja asiakaskokemusta sekä vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa Euroopan johtavana vaihtokenttänä.

Osana Finavian laajennushanketta Helsinki-Vantaalle avattiin uusi pysäköintitalo lentoaseman edustalle. Uusille P1 Premium ja P2 -pysäköintialueille rakentui yli tuhat uutta pysäköintipaikkaa, jolloin asiakasohjauksen tarve pysäköintialueilla kasvoi.

Uusien pysäköintialueiden ja -reittien yhteyteen Finavia otti käyttöön ZetaDisplayn tarjoamat digitaaliset infonäytöt, jotka edesauttavat asiakkaiden ohjausta pysäköintialueella. Mittavat muutokset pysäköintialueilla ja uudet kulkureitit toivat asiakkaiden ohjaukselle omat haasteensa, jotka Finavia ja ZetaDisplay päättivät yhdessä ratkaista.
Kuinka pysäköintihallien opastenäyttöjä voitaisiin hyödyntää lentoasemalle saapuvien asiakkaiden ohjaamisessa juuri sillä hetkellä vapaina oleville parkkipaikoille? Onko se edes mahdollista?

”ZetaDisplayn tarjoama ratkaisu on edesauttanut asiakkaiden ohjausta Helsinki-Vantaan lentoaseman pysäköintialueilla. Automaation ansiosta lentoasemalle omalla autolla saapuvat matkustajat saavat ajantasaisen tiedon vapaista pysäköintipaikoista Finavian pysäköintialueilla. Finavia on kokenut ZetaDisplayn tarjoamat ratkaisut hyödylliseksi osaksi asiakasohjausta etenkin uusilla P1 Premium, P2 ja Pikaparkki -pysäköintialueilla.”  sanoo Jukka Isomäki, Head of Parking and Landside Traffic, Finaviasta.

Ratkaisu

Infonäytöillä toteuttavan ratkaisun suunnittelu alkaa aina asiakkaan tavoitteiden määrittelyllä, jotta oikeiden ratkaisujen etsiminen voi alkaa. ”Mennessäni ensimmäistä kertaa uuteen kohteeseen, mietin näkymää loppuasiakkaan silmin. Mitä hän näkee tullessaan alueelle tai tilaan, miten hänen fyysinen asiakaspolkunsa etenee ja mitä kaikkea matkan aikana tapahtuu”, kertoo Finavian projektista ZetaDisplaylla vastaava avainasiakaspäällikkö Pia Rekomaa.

”Kuvitellaan tilanne, että asiakas näkee maantiellä infotauluilta valitussa parkkitalossa olevan vapaita paikkoja. Parkkitalolle ajettuaan tilanne on muuttunut ja vapaita paikkoja ei enää ole. Aiemmin olisi alkanut tuskailu oikean ajoreitin etsimisestä vapaalle parkkipaikalle. Nyt rakennettu automaatio tarjoaa asiakkaalle tietoa lähinnä olevasta parkkihallista, mistä löytyy vapaita paikkoja ja sujuvoittaa näin matkantekoa.”, Rekomaa tarkentaa järjestelmän toimintaa.

”Lähdimme ZetaDisplaylla rakentamaan autoilijoille kohdennettua näyttöviestintää varten sisällönohjausautomatiikkaa, joka hyödyntää tiedonsiirtoja olemassa olevien järjestelmien välillä”, Rekomaa kertoo.

”ZetaDisplayn tarjoama ratkaisu on edesauttanut asiakkaiden ohjausta Helsinki-Vantaan lentoaseman pysäköintialueilla. Automaation ansiosta lentoasemalle omalla autolla saapuvat matkustajat saavat ajantasaisen tiedon vapaista pysäköintipaikoista Finavian pysäköintialueilla. Finavia on kokenut ZetaDisplayn tarjoamat ratkaisut hyödylliseksi osaksi asiakasohjausta etenkin uusilla P1 Premium, P2 ja Pikaparkki -pysäköintialueilla.”  sanoo Jukka Isomäki, Head of Parking and Landside Traffic, Finaviasta.

Hyödyt

Näyttökohtainen viestintä on ensiarvoisen tärkeää toimivan asiakaspolun kannalta. Uusi automaatio mahdollistaa tiedon tuomisen eri järjestelmistä ja erilaisten skenaarioiden luomisen, joiden avulla voidaan viestiä poikkeustilanteesta valmiin ratkaisun kanssa.

Saman järjestelmän kautta voidaan tehdä perusviestintää sotkematta automatisoitua ohjaavaa ruuhka-ajan viestintää. Käytännössä infonäytöillä näkyy normaaliolosuhteissa oma aineisto ja pysäköintialueiden ruuhkautuessa toinen aineisto. Helsinki-Vantaan lentoasema on kansainvälinen ympäristö, joten näyttöviestintää toteutetaan molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englanniksi ja venäjäksi. Kielivalikkoa on tarvittaessa mahdollisuus myös laajentaa.

”Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutettua ratkaisua voidaan hyödyntää todella monipuolisesti erilaisissa kohteissa toimialasta riippumatta. Tällaiset eri järjestelmien tietoa yhdistävät integraatioratkaisut helpottavat niin palveluita tarjoavan yrityksen kuin palveluita käyttävän loppuasiakkaan arkea”, Rekomaa kertoo.

”Finavian ja ZetaDisplayn yhteistyö on sujunut hyvin ja tavoitteet saavutettiin aikataulussa. Ratkaisu Finavian tarpeisiin löytyi jouhevalla aikataululla ja asiakasta kuunnellen. ZetaDisplayn tarjoama palvelu vastasi Finavian odotuksia ja automatisoitujen näyttöjen hyödyntämistä Helsinki-Vantaan pysäköintialueilla kehitetään yhteistyössä myös jatkossa. ” sanoo Jukka Isomäki, Head of Parking and Landside Traffic, Finaviasta.

Haluatko kuulla lisää digitaalisista näyttöratkaisuistamme?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.