Skip to main content Skip to search

Infotaulut ja infonäytöt pankkeihin ja muihin rahoitusalan toimistoihin

Digitaalinen näyttöratkaisu välittää asiakkaille viestejä heidän odottaessaan vuoroaan. Sen avulla tiedotetaan tuotteista ja palveluista sekä vahvistetaan asiakkaiden brändimielikuvaa yrityksestä. Pankki- ja rahoitusalalla järjestelmien turvallisuus ja luotettavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Digitaalisten näyttöratkaisujen hyödyt pankki- ja rahoitusalalla:

  • Auttaa loppuasiakasta tekemään tietoon perustuvia päätöksiä
  • Lisää tuotteiden tunnettuutta ja valmistelee loppuasiakasta jo odotusaikana
  • Luo ja parantaa haluttua tunnelmaa reaaliaikaisilla pörssikursseilla ja uutisilla
  • Tekee jonottamisesta arvokasta aikaa
  • Edistää katteeltaan hyvien tuotteiden ja palvelujen myyntiä
  • Räätälöi erilaisia tarjouksia tietyn kohderyhmän tai ajankohdan mukaan.

Haasteet

Infotaulut ja infonäytöt pankkeihin ja muihin rahoitusalantoimistoihin

Tarjolla olevien palveluiden suuri määrä sekä asiakkaan odotusaika pankin konttorissa.

Vaatimukset

Turvalliset ja luotettavat järjestelmät sekä onnistunut integraatio ovat ensiarvoisen tärkeitä pankki- ja rahoitusalalla. 

Ratkaisu

Tasapainoinen toistolista auttaa rakentamaan yrityksen brändiä ja viestii samalla asiakkaille tuotteista ja palveluista. Lisäksi sillä on myönteinen vaikutus odotusajan koettuun pituuteen. 

De Volksbank

Uudenlaisen työtavan tukeminen digitaalisilla näyttöratkaisuilla 

Pankin toimistossa otettiin käyttöön täysin uudenlainen työskentelytapa ja muutosprosessiin haluttiin ZetaDisplayn tukea. Omia työpisteitä tai huoneita ei enää ole, mutta työntekijöillä on silti tarve tavata toisiaan ja tehdä yhteistyötä suunnitellusti. Yrityksen sisäinen kanava on organisaation yhteen kokoava voima, jolla esitetään sekä yksikkö- että konsernitason sisältöä.