; ; Skip to main content Skip to search

Asiakastuki Internetissä 24/7

Voitte tehdä tukipyynnön alla olevalla lomakkeella. Jos kyseessä on vikatilanne, tukilomake ohjaa teitä itse tehtävien tarkistusten kanssa. Mikäli ongelma ei ratkea tarkistusten jälkeen, täyttäkää yhteystiedot huolellisesti ja kirjatkaa tiedot mahdollisimman tarkasti vikailmoituslomakkeelle. Tukipyyntönne otetaan käsittelyyn viimeistään viiden arkipäivän kuluessa ilmoituksen tekohetkestä. Saatte tietoa asiakastukipyyntönne etenemisestä sähköpostitse, kunnes asia on ratkennut.

Tarvitsen tukea...