; ; Skip to main content Skip to search

Päivittäistavarakauppa

Perinteisen päivittäistavarakaupan haasteena on tarjota asiakkaalle opastusta ja inspiraatiota ratkaisevalla päätöksentekohetkellä. Asiakaskokemuksen tulee myös olla vaihteleva kiireisessä ympäristössä. Kokemuksen on edistettävä konversiota ja tunnuttava uskottavalta, sillä asiakkaan halutaan palaavan. ZetaDisplay toimittaa älykkäitä ratkaisuja, joissa dynaaminen hinnoittelu ja sisällönhallinta yhdistettynä tuotteen varastosaldoon mahdollistavat räätälöityjen tarjousten näyttämisen.

Digitaalisten näyttöratkaisujen hyödyt päivittäistavarakaupassa:

 • Luo innostusta ja parantaa tunnelmaa
 • Tekee jonottamisesta arvokasta aikaa
 • Edistää katteeltaan hyvien tuotteiden myyntiä ja kampanjoita
 • Luo inspiroivan ostosympäristön
 • Räätälöi erilaisia tarjouksia kohderyhmän tai tietyn ajankohdan mukaan
 • Saa asiakkaat jäämään myymälään pidemmäksi aikaa ja lisää myyntiä
 • Yhdistää ostosten tekemisen myymälässä ja verkossa saumattomaksi kokemukseksi.

Haasteet

Haasteena on tarjota vaihteleva asiakaskokemus kiireisessä ympäristössä. Kokemuksen on edistettävä konversiotaja tunnuttava uskottavalta. Haasteena on myös kilpailu kasvavan verkkokaupan kanssa. 

Vaatimukset

Tarjota opastusta ja inspiraatiota ostopäätöshetkellä.

Ratkaisut

Älykkäät ratkaisut, joissa dynaaminen hinnoittelu ja sisällönhallinta yhdistettynä tuotteen varastosaldoon mahdollistavat räätälöityjen tarjousten näyttämisen. 

Asiakkaat toimivat itsenäisesti – ZetaTouch

Kuluttajien tottumukset ovat muuttuneet. Olemme yhä tottuneempia käyttämään erilaisia päätteitä itse. ZetaTouch näyttää suurelta iPadilta ja toimii samalla periaatteella. Asiakas ohjautuu inspiroivalle tai maksamiseen tarkoitetulle polulle näyttöä koskettamalla. Päätteeseen on mahdollista yhdistää korttimaksut. Kaikki järjestelmät noudattavat verkosta asiakkaille tuttua toimintatapaa. 


ZetaTouch-järjestelmän edut:

 • Saumaton monikanavakokemus
 • Myyntituki myymälän henkilökunnalle
 • Mahdollisuus hyödyntää myymälän varastoa paremmin
 • Tietyn valikoiman korostaminen
 • Digitaalinen markkinointi ja kohdennettu viestintä

ZetaTouch näyttää suurelta iPadilta ja toimii samalla periaatteella. Asiakas ohjautuu inspiroivalle tai maksamiseen tarkoitetulle polulle näyttöä koskettamalla.
Back end -teknologia kohtasi käyttäjälähtöiset asiakasvaatimukset kun Kesko yhdisti sähköiset hintanäytöt (ESL) älykkääseen Digital Signage -ratkaisuun.

Kesko

Uusi sähköinen myymälänäyttöjärjestelmä kaupan käyttöön

ZetaDisplay ja Kesko aloittivat yhteistyön, jonka tuloksena syntyi digitaalisia screenejä ja sähköisiä hintanäyttöjä (ESL) yhdistelevä viestintäratkaisu. Hintojen muuttaminen myymälöissä automaattisesti oli yksi asiakkaan haluamista ominaisuuksista, sillä se on käyttäjälle helppoa ja tehostaa toimintaa.


;