Skip to main content Skip to search

Case

Metsä Fibre

Metsä Fibre tarvitsi Kemin biotuotetehtaalleen modernin ja toimivan reittiopasteratkaisun.

Tarkoituksena oli varmistaa raskaiden ajoneuvojen sujuva liikenne tehdasalueella, merkitä lastausalueet ja poistumistiet selkeästi sekä välittää turvallisuuteen liittyvät ohjeet selkeästi.

Metsä Fibren Kemissä sijaitseva biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Metsä Fibre on biotalouden edelläkävijä, joka investoi kasvuun ja kehittää biotuotteita fossiilivapaata tulevaisuutta varten. Yhtiön juuret ovat suomalaisessa metsässä, sillä sen emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistaa lähes 100 000 metsänomistajaa.

Kuva: Metsä Group

Haasteet

Tehtaan sijainti Perämeren pohjoisosassa tuo mukanaan haasteita: ankarat myrskyt ja lumisateet asettavat kovat vaatimukset ulkotiloissa käytettävälle tekniikalle. Tehdasalueelle asennettavan LED-opastenäytön tulisi olla tarpeen tullen siirrettävissä alkuperäisestä sijainnistaan. Näytön tulisi myös olla kyllin kirkas, jotta se opastaisi myös kirkkaina aurinkoisina päivinä ja haastavissa sääolosuhteissa.

Digitaaliselle opastenäytölle kaavailtu paikka tutkittiin huolellisesti ennen asennusta, jotta varmistuttiin siitä, että maaperä olisi sopiva suuren LED-näytön asennusta varten. Asennustöiden aikana satoi paljon lunta, joten aluetta jouduttiin puhdistamaan lumesta myös asennustöiden lomassa.


Ratkaisu

ZetaDisplay vastasi Metsä Fibren tarpeeseen toimittamalla Kemiin yhteistyökumppanin kanssa kehitetyn suuren LED-näytön. Liikuteltavalla jalustalla varustettu näyttö sijoitettiin strategisesti tehdasalueella sijaitsevaan liikenneympyrään, jossa se on omiaan ohjaamaan saapuvaa liikennettä. Digitaalinen näyttö on neljä metriä korkea ja kolme metriä leveä. Hyvän näkyvyyden takaa jalusta, jonka ansiosta näyttö seisoo kuuden metrin korkeudessa. Näytössä hyödynnetään ajoneuvontunnistusteknologiaa, jonka avulla se opastaa kuljettajat oikeaan suuntaan laajalla tehdasalueella.

LED-opasteratkaisu on tehostanut liikenteenohjausta tehdasalueella, sillä sen ansiosta tehtaalle tulevat kuormat löytävät suoraan oikeille purku- ja lastausalueille.

Kemin biotuotetehtaan avaimet käteen -periaatteella toteutettu digitaalinen opasteratkaisu hyödyntää sisällönhallintaohjelmistoamme. Näytön sisältö voidaan sen avulla ohjelmoida etukäteen ja päivittää tarpeiden muuttuessa.


Olemme todella vaikuttuneita ZetaDisplayltä saamastamme avaimet käteen -ratkaisusta, joka sisälsi suunnittelun ja asennuksen. ZetaDisplay toimitti suuren LED-ulkonäytön, joka ohjaa selkeästi tehdasalueelle tulevia kuljetuksia ja kertoo, mille lastaus- tai purkupaikalle kuljettajan tulee ajaa. Näytön avulla voimme välittää kuljettajille tarpeen mukaan myös keskeisiä turvallisuutta koskevia ilmoituksia. Kaiken kaikkiaan ratkaisu on tehostanut toimintaa koko tuotantolaitoksessa ja ratkaissut aiempia ongelmia, joita tehdasalueen reittiopastuksessa oli.

Teemu Perälä, Customer Project Manager, Metsä Fibre

Hyödyt

Digitaalisen opasteratkaisun avulla varmistetaan, että kaikki alueelle saapuvat kuljettajat saavat tarvitsemansa tiedot ja pysyvät ajan tasalla. Tämä vähentää sekaannuksia ja siten varmistaa sujuvamman liikkumisen tehdasalueella. Näytöllä voidaan välittää myös tärkeitä ilmoituksia, jolloin kaikki kuljettajat näkevät ne nopeasti ja yhdenmukaisesti. Näytön mahdollistama tehokas viestintä on paitsi parantanut turvallisuutta, myös lisännyt tuottavuutta, sillä odotusajat alueella ovat lyhentyneet ja logistiikka tehostunut.

Kaiken kaikkiaan näytön käyttöönotto on parantanut merkittävästi tiedonkulkua tehdasalueella. Ratkaisusta hyötyvät sekä henkilökunta että kuljettajat.

Haluatko kuulla lisää digitaalisista näyttöratkaisustamme?

Lisää asiakastarinoitamme

ZetaDisplay-Stockmann

Stockmann

Digital Signage -ratkaisujen avulla Stockmannin on helppo tarjota inspiraatiota tavaratalojen asiakkaille. 

Finavia

Digital Signage -ratkaisut auttavat asiakkaiden ohjausta Helsinki-Vantaan lentoaseman pysäköintialueilla.

Laattapiste

Digital Signage -ratkaisut tehostavat Laattapisteen markkinointia.