Skip to main content Skip to search

Vastuullisuus

Euroopan johtavana Digital Signage -toimijana koemme, että vastuullamme on näyttää suuntaa. Haluamme, että vastuullisuustyömme voi toimia esimerkkinä myös muille alan toimijoille.

Vastuullisuustyömme ja arvojemme juuret ovat pohjoismaisissa sosiaalisen vastuun perinteissä ja yrityskulttuurissamme.

Digital Signage -alana nopeuttaa digitaalisia muutoksia fyysisissä toimintaympäristöissämme. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton myötä viestintämateriaalien painaminen vähentyy, ja ne voidaan korvata pitkäikäisemmillä ja ympäristöystävällisemmillä digitaalisilla näyttöratkaisuilla.

PERIAATTEEMME

Toimintaohjeissamme otamme kantaa muun muassa ympäristövaikutuksiin, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työoikeudellisiin kysymyksiin ja korruption torjuntaan.

Uskomme, että nämä asiat ovat moniulotteisia ja siksi pyrimme niiden ratkaisemiseen kollektiivisesti yhdessä muiden yritysten kanssa. Olemme allekirjoittaneet YK:n Global Compact -aloitteen kestävän kehityksen periaatteista. Lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille.

We support un global compact

VASTUULLISUUSSTRATEGIA

Olemme integroineet kestävän kehityksen konsernimme strategiaan sekä kaikille tasoille yrityksemme sisällä.

Vastuullisuusstrategiamme koostuu kolmesta osasta – kestävät ratkaisut, suhteet ja liiketoiminta. Kestävän kehityksen viitekehyksemme on syntynyt kartoittamalla yrityksen nykyistä toimintaa sekä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaneidemme tarpeita.

Olemme päättäneet keskittyä vastuullisuuden kehittämiseen kolmella osa-alueella:
Energian kulutus ikoni
Energian kulutus

Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä näyttöratkaisuja ja kerromme, miten ne voidaan optimoida pienelle energiankulutukselle. Informoimme asiakkaitamme asennustoimintamme energiatehokkuudesta ja siitä, miten suunnittelu- ja toimintatapamme edistävät heidän energiansäästöään.

Laitteiston elinkaari ikoni
Laitteiston elinkaari

Sitoudumme kestavään kehitykseen laitteistomme koko elinkaaren ajan. Kiinnitämme huomiota siihen miten ostamme, keneltä ostamme ja mitä teemme laitteille niiden elinkaaren lopussa.

Kuljetukset ikoni
Kuljetukset

Pohdimme tarkasti, mistä ostamme laitteistomme, miten voimme optimoida jakelun kumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä miten henkilöstömme matkustaa, kun tapaamiset verkon kautta eivät ole mahdollisia.

KESTÄVÄT SIDOSRYHMÄSUHTEET

Toimimme B2B-ympäristössä ja olemme riippuvaisia hyvistä suhteista toimittajiimme, asiakkaisiimme ja kumppaneihimme.

Ratkaisumme ovat merkittäviä investointeja asiakkaillemme. Tämän vuoksi tuote- ja konseptikehityksemme saumaton vuorovaikutus asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa luo ratkaisevan perustan pitkän aikavälin menestykselle.

Kumppanuus ikoni
Yhteistyökumppanit

Toimintamme on avointa ja johdonmukaista, ja haluamme luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia. Toimimme eettisesti niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmiemme kanssa.

Osaajat ikoni
Henkilöstö

Koska olemme kasvaneet useasta pienemmästä yrityksestä isoksi konserniksi, on velvollisuutemme kehittää ja kouluttaa edelleen henkilöstöämme, luoda heille uusia kasvun mahdollisuuksia ja huolehtia henkilöstömme hyvinvoinnista. Organisaatiomme on matala ja toivomme sen houkuttelevan uusia osaajia, jotka haluavat kansainväliselle urapolulle.

Sijoittajat ikoni
Sijoittajat

Sitoudumme läpinäkyvään ja proaktiiviseen viestintään yrityksemme taloudellisesta tilanteesta. Pyrimme jatkuvasti parantamaan viestintäämme rahoitusmarkkinoiden suuntaan kertomalla sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteistamme lisätäksemme yrityksemme houkuttelevuutta ja arvoa osakkeenomistajien silmissä.

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA

Vakaa talous ikoni
Vakaa talous

Liiketoimintamme kasvaessa pyrimme tasapainottamaan kasvutavoitteet järkevän taloudellisen suunnittelun ja toteutuksen avulla. Kasvu- ja muutostavoitteemme eivät koskaan vaaranna yrityksenne taloudellista vakautta ja sitoutumistamme henkilöstöömme, yhteistyökumppaneihimme ja rahoittajiimme.

Osaajat ikoni
Henkilöstö

Koska muutokset markkinoissa saattavat vaatia nopeita muutoksia liiketoimintastrategiaamme, tulee muutosten aina noudattaa konsernin strategian yleistä linjaa. Stretegiassamme tiivistämme sisäisiä tiimejämme, tavoittelemme uusia asiakkaita, lisäämme sijoittajien kiinnostusta yritystämme kohtaan, parannamme tapaamme toimia kestävästi sekä edistämme konsepti- ja ohjelmistokehitystämme.

Sijoittajat ikoni
Sijoittajat

Kestävän kehityksen strategia ja vastuu sen toteutuksesta ovat konsernin johdolla ja toimitusjohtajalla, joka allekirjoitti vuonna 2020 YK: n Global Compact -aloitteen kestävän kehityksen periaatteista. Kestävän kehityksen teemat ovat kiinteä osa johdon kokouksia, yhtiön vuosikertomusta ja konsernin digitaalista viestintää.

Meillä saa luovuttaa verta työajalla

Luovuta verta työajalla on Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun kampanja, jolla kannustetaan yrityksiä mahdollistamaan henkilöstölle verenluovutus työajan puitteissa. ZetaDisplay on tehnyt päätöksen ja jokainen työntekijämme voi käydä luovuttamassa verta työajallaan.