Skip to main content Skip to search

Yritysviestintä

Sisäinen viestintä

Asianmukaisesti informoidut ja sitoutuneet työntekijät ovat tärkeä etu mille tahansa organisaatiolle. He ovat myös yrityksen tärkeimpiä lähettiläitä. Digital Signage -ratkaisut ovat tärkein työkalu, jolla varmistetaan tiedon välittyminen henkilöstölle oikein ja ajallaan. Tiedot voidaan esittää esimerkiksi näytöillä ruokalassa tai käyttämällä muita digitaalisia kanavia, kuten älypuhelimia tai tabletteja. Tutkimusten mukaan henkilöstön sitoutuminen kasvaa, kun he tuntevat olevansa tärkeä osa yritystä. Digitaalisten näyttöratkaisujen avulla viestejä voi räätälöidä kullekin työntekijälle tai osastolle. Lisäksi työntekijätutkimukset osoittavat, että oikea ja relevantti viestintä vahvistaa yrityksen kulttuuria ja parantaa strategisiin tavoitteisiin liittyvää tietämystä.

Digitaalisten näyttöratkaisujen hyödyt yritysviestinnässä:

  • Mahdollistaa tehokkaan yhdistelmän konserni- ja yksikkötason tietoa uudelleenkäyttämällä olemassa olevaa sisältöä yrityksen muilta kanavilta.
  • Luo yhtenäisen ja houkuttelevan visuaalisen kokemuksen maantieteellisesti hajanaisissa yksiköissä.
  • Ratkaisu kiinnittää luonnostaan huomiota, kun se sijoitetaan paikkaan, jossa henkilöstö liikkuu usein.
  • Tarjoaa ajantasaista tietoa itse muokatulla ja automaattisesti luodulla sisällöllä.
  • Noudattaa olemassa olevien sisällönhallintajärjestelmien toimintaperiaatteita, minkä ansiosta yrityksen on helppo tuottaa ja hallita sisältöä itse.

Digital signage -ratkaisumme varmistavat, että viestisi saavuttavat kohderyhmänsä nopeasti ja vaivattomasti, tarjoten tärkeitä päivityksiä jopa niille, jotka eivät ole säännöllisesti yhteydessä yrityksen intranetiin. Sisältöjen hallinta on joustavaa ja yksinkertaista, mahdollistaen nopeat päivitykset – olennaista erityisesti kriittisissä tilanteissa. Integroimalla järjestelmämme olemassa oleviin alustoihisi, kuten SharePoint ja Power BI, voit automatisoida sisältövirran ja säästää näin sekä aikaa että resursseja. Digital signage tuo tehokkuutta viestintääsi, varmistaen, että jokainen viesti ei ainoastaan saavuta yleisönsä, vaan myös tekee sen tyylikkäästi ja tehokkaasti.

Opas digitaalisten näyttöjen hyödyntämiseen yritysviestinnässä

Digitaalisten näyttöratkaisujen avulla tarjoat yhdenmukaisen viestin yrityksen kaikissa toimipisteissä tai räätälöit viestintää osasto- ja jopa yksilötasolla.

ZetaDisplay workplace video

Haasteet

Yritysviestinnän pitää tavoittaa sisäinen yleisö kaiken muun hälinän ohessa. Vastaanottajan voi olla vaikea tunnistaa strategisesti oleellisia viestejä informaatiotulvasta. 

Vaatimukset

Varmistaa, että työntekijät saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa.

Ratkaisut

Räätälöidyt viestit ja näyttöjen asennus vilkkaisiin paikkoihin. Varmistetaan, että viestintä on paikkansa pitävää ja relevanttia. Automaattisesti luodun sisällön, kuten säätietojen, sisällyttäminen viestintään.

KPN

Strategiset viestit henkilöstön ulottuville

Alankomaalainen tietoliikennejätti KPN kartoitti tapoja, joilla uutisia voidaan välittää henkilöstölle. Autoimme Alankomaiden suurinta tietoliikenneyritystä kiinnittämään työntekijöidensä huomion tärkeisiin strategisiin viesteihin asentamalla näyttöjä ihmisten tapaamispaikkoihin. Menestyksekkään pilottihankkeen jälkeen käytäntö on leviämässä kaikkiin yrityksen toimistoihin ja myymälöihin Alankomaissa. 

HALUATKO KUULLA LISÄÄ MITEN DIGITAALISET NÄYTTÖRATKAISUT AUTTAVAT YRITYKSEN VIESTINNÄSSÄ?

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella.