Harmonisaatio ottaa aikansa, mutta kannattaa!

ZetaDisplay on kasvanut viime vuosina määrätietoisesti Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Kasvu on tapahtunut sekä orgaanisesti että yritysostojen avulla. Yrityskauppojen myötä konsernissamme on tänä päivänä käytössä yli kymmenen erilaista Digital Signage -ohjelmistoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meidän zetalaisten on kyettävä päivittäin ylläpitämään ja tuottamaan palvelua kaikkien järjestelmiemme käyttäjille useassa eri maassa. Kansainvälinen ohjelmistoperhe on meille myös rikkaus, sillä kaikki järjestelmät ovat ainutlaatuisia ja rakennettu alun perinkin hyvin erilaisia käyttötarkoituksia varten.

Harmonisointia kuitenkin tarvitaan.

Kesällä 2019 käynnistimme Suomessa projektin, jonka myötä kaikki Zeta Management Portal -ohjelmistoja käyttävät asiakkaamme siirretään uuden ZetaCast  -sisällönhallintaohjelmiston käyttäjäksi. Projekti jatkuu ensi vuonna siten, että myös Seasam- ja Mainoseditori-asiakkaillemme tullaan tarjoamaan mahdollisuutta siirtyä ZetaCast -ohjelmiston piiriin.

Ohjelmistojen harmonisointi Suomessa – ja loppu viimein myös konsernitasolla – ottaa aikansa, mutta tiedämme, että suunta on oikea.

Näemme selkeästi, että siinä missä muutama vuosi sitten digitaalisten näyttöjen sisältöjä päivitettiin manuaalisesti ja niitä käytettiin pääasiassa stand alone -ratkaisuna, niin nyt asiakkaamme haluavat panostaa dynaamisiin sisältöihin ja integraatioiden mukanaan tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tällaisia ovat esimerkiksi pikaruokapaikkojen näyttöratkaisut, joiden tuote- ja hintatiedot päivittyvät asiakkaan omista järjestelmistä automaattisesti. Nykyaikaisen Digital Signage -ohjelmiston voi myös laittaa keskustelemaan esimerkiksi yrityksen intranetin kanssa.

On selvää, että tämän tyyppinen automatisointi ja yhä kohdistetummat sisällöt muuttavat tapaamme tehdä digitaalista viestintää pysyvästi. ZetaCastin avulla tämä kaikki on mahdollista jo nyt, ja tulevaisuudessa ohjelmisto mahdollistaa palveluiden kehityksen yhä pidemmälle asiakkaiden tarpeiden muuttuessa.

Manu Mesimäki

Kirjoittaja on ZetaDisplay Finlandin toimitusjohtaja ja konsernin COO