Miten mainostat tehokkaasti?

Lähes aina kun keskustelemme asiakkaiden kanssa aiheesta, esille nousevat seuraavat asiat.

  1. Mainosten muuttaminen ja päivittäminen on kallista ja siihen liittyy monta työvaihetta sekä yllättävän paljon logistiikkaa
  2. Monimutkaisempien palveluiden ja tuotteiden hyötyjen sekä ominaisuuksien viestiminen asiakkaille on välillä lähes mahdotonta
  3. Edellisen lisäksi toimipaikkojen mainosten hallinta on haastavaa ja usein esillä on vanhoja mainoksia tai uusia ei ole laitettu ollenkaan näkyviin
  4. Mainontaa ei voida kohdentaa kovinkaan tarkasti, kuten viikonpäivien tai kellonajan mukaan
  5. Asiakkaat eivät kiinnitä huomiota printtimainontaan

Riippumatta toimialasta, hyvin moni yritys kärsii edellä mainituista ongelmista.

Tähän päivään asti jatkunut ”perinteinen” mainonta on luonut monelle illuusion nykyisestä mallista julisteineen ja mustavalkoisine lappuineen riittävän tehokkaana, ja joillekin se varmasti on tarpeeksi tehokas tapa.

Nykyiset trendit eivät kuitenkaan tue käsitystä siitä, että kyseinen toiminta olisi tehokasta. Nykyään ihmiset luovat yritysten kanssa jopa emotionaalisia suhteita ja esim. hinnasta on varsinkin nuorten aikuisten parissa tullut osaltaan toissijainen tekijä. Yritykset kilpailevat keskenään mielikuvista; pienimmästä hiilijalanjäljestä, ympäristövastuullisesta toiminnasta, paikallisuudesta, ylivoimaisesta palvelusta jne.

Miten teillä viestitään edellä mainitut asiat samaan aikaan muun tarvittavan informaation ja tuotemainosten kanssa?

On tuskin olemassa yritystä, joka olisi vapaa toimimaan ilman imagon tai brändin kehittämistä. Nykyään paikkakunnalle tulevan yksittäisen hampurilaiskojun yrittäjältä kysytään, onko liha ja sämpylät paikallisista raaka-aineista. Mainonnassa monet yritykset ovatkin siirtyneet tuotteista brändinmainontaan ja jättäneet hinnat ja tuotetiedot pois. Erottautuminen kilpailijoista vaatii määrätietoista toimintaa ja nopeaa reagointia.

Edellä mainittuun pitää kuitenkin todeta että erittäin suuri osa yrityksistä mainostaa tuotteittaan, arvojaan sekä brändiään jatkuvasti eri medioissa ja toimipaikoissaan. Yhdistetään nyt alussa mainitut tyypilliset ongelmat sekä nykyisin vaadittavan mainonnan laatu ja määrä ja kysytään seuraava kysymys:

Miten suunnittelisit seuraavan 5 vuoden ajaksi toimipaikkamainonnan strategian toimivaksi, realistisesti toteutettavaksi sekä tarpeeksi kattavaksi?

Mainos- ja infonäytöillä pystytään vastaamaan tehokkaasti moniin mainonnan ja viestinnän yleisimpiin ongelmiin. Yksinään näytöt eivät tietenkään tee mitään vaan tarvitaan ROI-laskelma, sisältö ja viestintäsuunnitelma sekä käsitys minkälaista kokonaisuutta lähdetään rakentamaan.

Meiltä saat toki avun siihen minkälainen viestintäratkaisu näytöistä kannattaa tehdä.