Skip to main content Skip to search

Case

Veikkaus

Esittely

Veikkaus Oy on suomalainen rahapeliyhtiö, joka syntyi vuoden 2017 alussa, kun Fintoto, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja entinen Veikkaus yhdistyivät. ZetaDisplayn yhteistyö Veikkauksen kanssa alkoi vuonna 2007 digitaalisten näyttöratkaisuiden pilotoinnilla. Varsinaiset tuote- ja palvelutoimitukset alkoivat kilpailutuksen jälkeen vuonna 2011. 

Haasteet

Veikkauksella oli 2000-luvun loppupuolella yli 3 000 asiamiespistettä ympäri Suomea. Asiakasviestintä hoidettiin pääasiallisesti julisteiden ja muun printtimateriaalin keinoin. Suurimpana haasteena oli tuote- ja markkinointi-informaation pitäminen ajantasaisena kaikissa asiamiespisteissä. Veikkaus halusi myös tavoittaa asiakkaat paremmin ja reagoida nopeammin muutostilanteissa. 

Ratkaisu

ZetaDisplayn Veikkaukselle toteuttama Digital Signage -järjestelmä kattaa koko Suomen myyntipaikat. Vuoden 2019 syksyyn mennessä näyttöjä on noin 7000 kpl lähes 2000 myyntipaikassa. ZetaDisplay vastaa järjestelmään kuuluvien laitteiden asennuksesta ja huolloista, sekä järjestelmän ylläpidosta ja valvonnasta. 

Hyödyt

Veikkaus tavoittaa diginäyttöratkaisulla 15-18 miljoonaa asiakasta viikoittain. Myyntipisteissä on käytössä useita eri kanavia, joiden sisältö laaditaan Veikkauksen eettisten ja vastuullisten markkinointiohjeistusten mukaan. Sisältö voidaan myös ohjata ajallisesti, alueellisesti ja myyntipaikkatyypeittäin joustavasti ja tehokkaasti. Muun muassa Loton pottitiedot ovat aina ajan tasalla pelijärjestelmän rajapintaintegraation ansiosta, ja printtimateriaalin vähentäminen on tuonut kustannussäästöjä.

Haluatko kuulla lisää digitaalisista näyttöratkaisuistamme?