Vastuullista liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa

ZetaDisplay haluaa olla vastuullisesti toimiva yritys, jonka tavoitteena on vähentää yrityksen jo lähtökohtaisestikin alhaisia hiilidioksidipäästöjä.

Euroopan johtavana Digital Signage -toimijana koemme, että vastuullamme on näyttää suuntaa. Siksi käsittelemme vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä jäsennellysti ja määrätietoisesti. Haluamme myös kehittää vastuullisuustyöhömme viitekehyksen, joka voi toimia esimerkkinä muillekin alan toimijoille.

Koska tuotteemme ovat pilvipohjaisia, liiketoimintamme ympäristövaikutus on suhteellisen pieni. Vuorovaikutuksemme kuluttajien kanssa tapahtuu digitaalisen viestinnän keinoin, ja asennuksiin vaadittavan matkustamisen suunnittelemme aina vastuullisesti. Asiakkaamme kierrättävät käytetyt laitteensa niiden elinkaaren lopussa. Tätä prosessia tuemme alueellisten kierrätysaloitteiden avulla kaikilla niillä markkinoilla, joilla toimimme. Päästäksemme vastuullisuusasioissa konkreettisesti eteenpäin olemme nimenneet työryhmän, jonka tehtävänä on luoda vastuullisuustyöllemme viitekehys vuoden 2021 aikana. Aluksi kuvaamme kaikki vastuullisuusasiat, jotka ovat liiketoimintamme kannalta relevantteja ja joilla on vaikutusta sidosryhmiimme. Tämän jälkeen luomme konkreettiset tavoitteet sekä määrittelemme toimenpiteet ja mittarit, joiden avulla tavoitteisiin päästään ja joilla onnistumistamme mitataan. Tavoitteena on, että vastuullisuudesta tulee luonteva osa työskentelytapojamme.

”ZetaDisplayn juuret ovat Pohjoismaissa. Perinteisiimme ja yrityskulttuuriimme sisältyy monelle meistä itsestään selvääkin sitoutumista kestävän kehityksen kysymyksiin. Nyt tästä kaikesta tulee tavoitteellista toimintaa ja entistäkin konkreettisempi ja näkyvämpi osa päivittäistä tekemistämme”, kertoo Daniel Oelker, konsernin viestinnästä ja vastuullisuuskysymyksistä vastaava johtaja.

Lisätietoja vastuullisuusaloitteistamme voi lukea ZetaDisplayn vuosikertomuksesta, joka julkaistaan ​huhtikuussa 2021.