ZetaDisplay siirsi asiakaskoulutuksen verkkoon

Yksi tärkeimmistä vaiheista ZetaDisplayn uuden näyttöjen sisällönhallintaan kehittämän ZetaCast -ohjelmiston käyttöönotossa on asiakkaille verkossa tarjottava koulutus.

Jututimme projektipäällikkö Pekka Pasasta, joka on suunnitellut verkkokoulutuskonseptin sisältöineen ja vastaa myös ZetaCastin migraatioprojektin etenemisestä.

Mistä saitte idean asiakkaiden verkkokoulutukseen?

Helmikuussa lanseeraamamme verkkokurssi perustuu LAB-ammattikorkeakoululle tekemääni opinnäytetyöhön, joka käsitteli verkko-oppimista osana asiakaskoulutusta. Lopputyöni valjastettiin ZetaDisplayn käyttöön, sillä heillä oli konkreettinen tarve miettiä uutta lähestymistapaa asiakaskouluttamiseen tilanteessa, jossa olemassa olevat henkilöresurssit eivät enää riittäneet kasvavan asiakasmäärän palvelemiseen perinteisillä koulutusmenetelmillä.

Kerro lisää verkkokurssista ja sen sisällöstä?

Tällä hetkellä hyödynnämme verkkokoulutuskonseptia ZetaCast -migraatioprojektissa. Tavoitteenamme on, että jokainen asiakkaamme suorittaisi kurssin ennen kuin hänen näyttöjensä sisällönhallinta siirretään vanhasta järjestelmästä uuden ZetaCast -ohjelmiston puolelle. Kurssin sisältö jakautuu osioihin, joissa asiakasta opastetaan käytännönläheisesti uuden ohjelmiston käytössä. Lisäksi löytyy opastevideoita, animaatioita sekä vinkkejä vikatilanteiden varalle. Verkkokurssin suorittamiseen vaadittava aika on noin 30 minuuttia ja se on käyttäjien saatavilla mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Minkälaista palautetta verkkokurssista on tullut?

Tähän mennessä verkkokurssin on suorittanut noin 400 käyttäjää ja saamamme palaute on ollut tosi kannustavaa! Asiakkaat ovat pitäneet kurssia selkeänä, informatiivisena ja helposti lähestyttävänä. Erityisen hyödyllisenä on pidetty templateihin sekä ajastussääntöihin liittyviä neuvoja. Kurssi on selkeästi tuonut varmuutta uuden ohjelmiston käyttöönotossa ja optimaalisessa hyödyntämisessä.

Oletko tyytyväinen lopputulokseen?

Kyllä olen! Verkkokursseja on hyödynnetty yritysten sisäisissä koulutuksissa jo pidemmän aikaa, mutta näin laajaa-alaisessa asiakaskoulutuksessa se on vielä harvinaista. Koen, että olemme Zetalla tässä edelläkävijöitä ja myös tulokset näyttävät tosi lupaavilta. Onni onnettomuudessa, että lanseerasimme kurssin juuri ennen koronan aiheuttamaa poikkeustilaa, minkä aikana face-to-face – koulutukset eivät olisi olleet edes mahdollisia.