ZetaDisplay vahvistaa organisaatiotaan

ZetaDisplay vahvistaa Suomen organisaatiotaan ja on nimittänyt seuraavat henkilöt uusiin tehtäviin 1.4.2020 alkaen:

Katri Klippi on nimitetty operatiiviseksi päälliköksi (Operations Manager) ja projektitiimin vetäjäksi. Katri johtaa Suomen operations-yksikköä, johon kuuluu projektitoimitukset, asiakastuki ja ohjelmallisen sisällöntuotannon yksiköt. Lisäksi hän vastaa suoraan projekti- eli deployment -tiimin johtamisesta, jonka vastuulla ovat kaikki asiakkaille tehtävät järjestelmätoimitukset.

Suvi Virkki on nimitetty talouspäälliköksi (Finance Manager). Suvi vastaa Suomen talousosaston päivittäisestä johtamisesta. Suvin tiimillä on myös pörssiyhtiön raportointiin liittyviä velvoitteita, sillä emoyhtiö ZetaDisplay AB on listattu Tukholman Nasdaqissa.

“Haluan toivottaa Katrin ja Suvin lämpimästi tervetulleeksi tiimiimme! Vahvistamalla organisaatiotamme haluamme varmistaa, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme heidän liiketoimintaansa tukevia digitaalisia kokonaisratkaisuja ja palvelemaan heitä entistäkin tehokkaammin”, toteaa ZetaDisplay Finlandin toimitusjohtaja Manu Mesimäki.

Samassa yhteydessä myös Suomen organisaation toimintamallia ja johtoryhmän vastuualueita on tarkistettu. Muutokset liittyvät konsernissa tehtyyn laajempaan organisaatiouudistukseen, jonka tavoitteena on entistä asiakaskeskeisemmän toiminnan tukeminen ja yrityksen johtavan kansainvälisen aseman vahvistaminen.

ZetaDisplay Finlandin johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet ovat 1.4.2020 lähtien seuraavat:

  • Manu Mesimäki, toimitusjohtaja ja ZetaDisplay -konsernin operatiivinen johtaja
  • Annukka Pokki, kaupallinen johtaja
  • Rami Autio, luova johtaja, ohjelmallisen sisällöntuotannon vetäjä
  • Suvi Virkki, talouspäällikkö
  • Katri Klippi, operatiivinen päällikkö, projektitiimin vetäjä
  • Aapo Koro, teknologiatiimin vetäjä
  • Lauri Lehikoinen, asiakastukitiimin vetäjä
  • Pasi Laitinen, business controller

Tutustu johtoryhmäämme täällä.

Lisätietoja:

Manu Mesimäki, ZetaDisplay Finlandin toimitusjohtaja, puh. 050 388 1000